Дипломна магістерська робота
Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

Головне меню
Інформація
У нас можна замовити дипломну роботу в Києві і по всій Україні з гарантією.
Ви можете купити дипломну роботу з обліку, аналізу і контролю, менеджменту і управління персоналом оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи недорого.

Код: d372


Дипломна робота на тему "Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи" вже була успішно захищена. Нижче представлений зміст дипломної роботи.

Зміст дипломної роботи з обліку, аналізу і контролю, менеджменту і управління персоналом

Вступ

Розділ 1. Організація обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.

1.1. Економічна сутність оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.
1.2. Характеристика контрольного процесу оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.
1.3. Організація і планування контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.
1.4. Організаційно-економічна характеристика ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Розділ 2. Інформаційне забезпечення і методичні прийоми обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.

2.1. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.
2.2.Оцінка системи бухгалтерського обліку оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.
2.3.Організаційно-інформаційна модель контролю і аналізу оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.

Розділ 3. Методика аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.

3.1. Контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи.
3.2. Застосування методів економічного аналізу в контролі оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
3.3. Особливості контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи в умовах використання новітніх інформаційних технологій.
3.4. Узагальнення результатів контролю оплати праці та розрахунків з персоналом ДПІ у Дарницькому районі м. Києва
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Структура дипломної роботи облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

Представлена магістерська робота складається з таких розділів як вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, список літературних джерел. У вступі проаналізовано актуальність обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, розкрито мету і завдання дипломної роботи, а також представлено предмет, об’єкт дипломної роботи обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи. В теоретичному розділі дослідження оцінено економічну сутність оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, висвітлено оцінку нормативно-правової бази обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, висунуто коротка економічна характеристика підприємства. В практичному розділі курсової роботи розглянуто організацію і методику обліку оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, розглянуто комп’ютеризацію обліку оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, визначено проведення контролюоплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, висвітлено загальний і факторний аналізоплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, надано узагальнення результатів контролю. У висновках висунуто узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, а також розглянуто пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи в нових умовах господарювання


Купити дипломну роботу "Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи" можна за 300 грн.

Представлена робота містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи і список використаної літератури. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства. В дипломі проаналізовані основні показники діяльності підприємства, а також проведений аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи за останні роки.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку, аналізу і контролю, менеджменту і управління персоналом та інших економічних предметів

Замовити і купити дипломну роботу на тему: Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи


Для купівлі дипломної роботи Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи передзвоніть за телефоном (044) 332-23-98,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com,
або заповніть форму замовлення:
Ваше ім'я:
Назва роботи:
Вид замовлення: Дипломна, магістерська робота
Інше (вказати в коментарях)
Університет, інститут:
Ваш e-mail:
Контактний телефон:
Питання або коментар:


Інші дипломні магістерські роботи з обліку, аналізу і контролю, менеджменту і управління персоналом оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи:

Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів і фонду оплати праці


Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів і фонду оплати праці
1.1. Характеристика розвитку торговельної галузі в Україні
1.2. Трудові ресурси та оплата праці як об’єкти обліку і аудиту
1.3. Місце і роль обліку, аналізу і аудиту в інформаційній системі управління підприємством
Розділ 2. Бухгалтерський облік оплати праці і трудових ресурсів на підприємствах
2.1. Характеристика та класифікація економічної інформації для забезпечення управління трудовими ресурсами та оплатою праці
2.2. Аналіз стану обліку трудових ресурсів та розрахунків з оплати праці на підприємствах
2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю трудових ресурсів та оплати праці на підприємствах
Розділ 3. Організація та методика аналізу і аудиту трудових ресурсів та операцій з оплати праці на підприємствах
3.1. Організація аудиту трудових ресурсів та операцій з оплати праці
3.2. Застосування аналізу оплати праці в процесі аудиту трудових ресурсів
3.3. Методика аудиту оплати праці і трудових ресурсів
3.4. Розроблення системи обліку і аудиту в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Дипломна робота на тему: Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналом


Вступ
Розділ 1. Система управління ефективністю розрахунків з персоналом з оплати праці
1.1. Економічна сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку оплати праці
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
Розділ 3. Розробка системи фінансового та управлінського обліку і контролю оплати праці підприємства
3.1. Проектування первинної документації та документообороту з обліку оплати праці
3.2. Організація обліку оплати праці працівників підприємства
3.3. Порядок та облік нарахування заробітної плати
3.4. Облік утримання із заробітної плати
3.5. Облік розрахунків по соціальному страхуванню
3.6. Облік витрат на оплату праці
Розділ 4. Проектування економічного аналізу та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці
4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу
4.2. Аналіз оплати праці підприємства та ефективності використання трудових ресурсів
4.3. Основні положення методики контролю оплати праці
Розділ 5. Автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні персоналом підприємства
5.1. Склад та інформаційне забезпечення задач автоматичного обліку
5.2. Організація обліково-аналітичного процесу в інформаційних облікових системах
5.3. Вихідні документи та їх використання в управлінні
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Дипломна робота на тему: Облік, аналіз та контроль оплати праці і розрахунків з персоналом


Вступ
Розділ 1. Система управління ефективністю розрахунків з персоналом з оплати праці
1.1 Економічна сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку оплати праці
Розділ 2. Розробка системи фінансового та управлінського обліку і контролю витрат розрахунків з персоналом з оплати праці
2.1 Проектування первинної документації та документообороту з обліку оплати праці
2.2. Організація оплати праці працівників підприємства
2.3. Порядок та облік нарахування заробітної плати
2.4. Облік утримання із заробітної плати
2.5. Облік розрахунків по соціальному страхуванню
2.6. Облік витрат на оплату праці
2.7. Автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні персоналом підприємства
Розділ 3. Проектування економічного аналізу та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці
3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу оплати праці
3.2. Аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства
3.3. Основні положення методики контролю розрахунків з оплати праці
3.4. Удосконалення аналізу і контролю оплати праці на підприємстві
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку, аналізу і аудиту оплати праці на підприємствах


Вступ
Розділ 1. Економічна суть праці та її оплати
1.1. Заробітна плата: поняття, суть та економічна природа
1.2. Нормативно-правове регулювання праці та її оплати, їх обліку
1.3. Техніко - економічна характеристика виробничої – господарської діяльності ЗАТ «КЗШВ «Столичний»
Розділ 2. Методологія та організація обліку витрат з оплати праці на ЗАТ КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ»
2.1. Порядок та особливості організації праці та її оплати на ЗАТ «КЗШВ «Столичний»
2.2. Документальне оформлення належної заробітної плати
2.3. Відображення розрахунків з оплати праці в системі синтетичного та аналітичного обліку і звітності підприємства
2.4. Облік оподаткування оплати праці
Розділ 3. Аналіз оплати праці на ЗАТ «КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ»
3.1. Аналіз трудових ресурсів, їх стану та використання
3.2. Аналіз фонду оплати праці та розрахунків із заробітної плати
3.3. Удосконалення оплати праці шляхом видачі заробітної плати через карткові платіжні системи
Розділ 4. Методика і організація аудиту розрахунків з оплати праці
4.1. Мета і завдання аудиту розрахунків з оплати праці, планування аудиторської перевірки на ЗАТ «КЗШВ «Столичний»
4.2. Аудит витрат праці, та її оплати
4.3. Узагальнення результатів аудиту оплати праці та складання аудиторського висновку
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Дипломна робота на тему: Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці


Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку праці та її оплати, контролю оплати праці
1.1. Теоретичний і економічний зміст зарплати як економічної категорії
1.2. Огляд законодавчо-нормативної бази і літературних джерел з обліку і контролю оплати праці
1.3. Коротка економічна характеристика ПП «Аларс»
Розділ 2. Методика та організація обліку оплати праці на прикладі ПП «Аларс»
2.1. Організація обліку оплати праці на підприємстві
2.2. Документальне забезпечення обліку оплати праці ПП «Аларс»
2.3. Синтетичний і аналітичний обліку праці та її оплати ПП «Аларс»
Розділ 3. Контроль і аналіз витрат на оплату праці та шляхи його вдосконалення
3.1. Джерела інформації, об’єкти та методика проведення контролю використання фонду оплати праці
3.2. Аналіз оплати праці та використання трудових ресурсів ПП «Аларс»
3.3. Удосконалення методики контролю оплати праці та використання трудових ресурсів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Дипломна робота на тему: Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на оплату праці та аналіз їх ефективності у менеджменті персоналу підприємства


Вступ
Розділ 1. Система управління ефективністю витрат на оплату праці в роздрібній торгівлі
1.1. Економічна сутність витрат на оплату праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку оплати праці
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
Розділ 3. Розробка системи фінансового та управлінського обліку і контролю оплату праці
3.1. Проектування первинної документації та документообороту з обліку оплати праці
3.2. Організація оплати праці працівників торгового підприємства
3.3. Нарахування заробітної плати
3.4. Утримання із заробітної плати
3.5. Облік розрахунків по страхуванню
3.6. Облік витрат на оплату праці та розрахунків з персоналом
Розділ 4. Проектування системи економічного аналізу та аудиту ефективності витрат на оплату праці
4.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
4.2. Аналіз оплати праці та ефективності використання персоналу підприємства
4.3. Основні положення методики аудиту оплати праці та розрахунків з персоналом
4.4. Автоматизація обліку та аналізу витрат на оплату праці
Розділ 5. Бухгалтерський менеджмент витрат на оплату праці та напрямки удосконалення їх обліку
5.1. Об’єкти менеджменту та організація оперативного обліку, аналізу і контролю витрат на оплату праці
5.2. Напрямки трансформації вітчизняної практики бухгалтерського обліку витрат на оплату праці до міжнародних стандартів
5.3. Презентація та навчально-методичні матеріали по темі
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел


Дипломна робота на тему: Теоретичні основи обліку і аудиту видатків на оплату праці бюджетних установ


Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту видатків на оплату праці бюджетних установ
1.1. Економічна сутність видатків на оплату праці бюджетних установ
1.2. Критичний аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань регулювання обліку і аудиту видатків на оплату праці бюджетних установ
1.3. Організація обліку видатків на оплату праці бюджетних установ
Висновок до 1 розділу
Розділ 2. Бухгалтерський облік видатків на оплату праці бюджетних установ
2.1. Організаційно-економічна характеристика Мазінської сільської ради
2.2. Первинний облік видатків на оплату праці бюджетних установ
2.3. Синтетичний та аналітичний облік видатків на оплату праці
Висновок до 2 розділу
Розділ 3. Організація та методика аудиту видатків на оплату праці бюджетних установ
3.1. Організація аудиту видатків на оплату праці бюджетних установ
3.2. Методика аудиту видатків на оплату праці бюджетних установ
Висновок до 3 розділу
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Дипломна робота на тему: Контроль і ревізія видатків на оплату праці в закладах культури


Вступ.
Розділ 1. Теоретичні основи контролю та ревізії видатків на оплату праці.
1.1. Розвиток контрольно-ревізійного процесу в Україні.
1.2. Економічна сутність видатків на оплату праці працівників закладів культури.
1.3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань контролю і ревізії видатків на оплату праці в бюджетних установах та організаціях.
1.4. Організаційно-економічна характеристика "Національного художнього музею України".
Розділ 2. Облік як інформаційна база контролю і ревізії видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях.
2.1. Аналіз стану обліку оплати праці в бюджетних установах і організаціях.
2.2. Оцінка організації та методики внутрішньогосподарського контролю видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях.
2.3. Напрями удосконалення обліку і внутрішньогосподарського контролю видатків на оплату праці в "Національному художньому музеї України".
Розділ 3. Організація і методика контролю і ревізії видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях.
3.1. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в КРУ.
3.2. Застосування методів економічного аналізу видатків на оплату праці в контрольно-ревізійній роботі.
3.3. Методика ревізії видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях.
Розділ 4. Система обліку, аналізу та контролю видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях.
4.1. Розробка системи обліку, аналізу і контролю оплати праці в умовах застосування комп'ютерних технологій.
4.2. Постановка задачі та технологія обробки економічної інформації щодо видатків на оплату праці. Характеристика вихідної інформації.
4.3. Оцінка ефективності розробленої системи обліку, контролю і аналізу оплати праці в "Національному художньому музеї України".
Висновки і пропозиції.
Список використаної літератури.


Дипломна робота на тему: Контроль і ревізія видатків на оплату праці в установах охорони здоров’я


Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження контролю і ревізії видатків на оплату праці в установах охорони здоров'я.
1.1. Стан та розвиток видатків на оплату праці в установах охорони здоров'я.
1.2. Огляд спеціальної та нормативно - правової літератури.
1.3. Економічний аналіз стану фінансово - господарської діяльності Поліклініці №2 Деснянського району.
Розділ 2. Інформаційна база контролю і ревізії видатків на оплату праці в установах охорони здоров'я.
2.1. Стан бухгалтерського обліку, контролю і ревізії в Поліклініці №2 Деснянського району.
2.2. Аналіз стану бухгалтерського обліку оплати праці в Поліклініці №2 Деснянського району.
2.3. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку контролю і ревізії в установах охорони здоров'я.
Розділ 3. Організація і методика контролю і ревізії видатків на оплату праці в установах охорони здоров'я.
3.1. Організація ревізії і контролю видатків на оплату праці в бюджетних установах.
3.2. Розробка системи методів ревізії і контролю оплати праці.
3.3. Напрямки удосконалення організації і методів контролю і ревізії видатків на оплату праці.
Розділ 4. Автоматизація контролю і ревізії видатків на оплату праці в установах охорони здоров'я.
4.1. Стан автоматизації в установах охорони здоров'я.
4.2. Постановка задачі автоматизації контролю і ревізії видатків на оплату праці в Поліклініці №2 Деснянського району.
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Контакти
Пошук дипломів, курсових
Об'яви
УВАГА!
Пропонуємо співпрацю викладачам, працівникам ВУЗів (методистам, лаборантам тощо), старостам груп і усім хто може рекомендувати наші послуги. Отримуйте 10-20% від суми замовлення.

Також здійснюємо набір спеціалістів з написання курсових і дипломних робіт на замовлення.