Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

Дипломна магістерська робота (код: d372)


Зміст дипломної роботи з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками


Вступ

Розділ 1. Організація обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

1.1. Економічна сутність оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
1.2. Характеристика контрольного процесу оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
1.3. Організація і планування контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
1.4. Організаційно-економічна характеристика ДПІ у Дарницькому районі м. Києва

Розділ 2. Інформаційне забезпечення і методичні прийоми обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

2.1. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
2.2.Оцінка системи бухгалтерського обліку оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
2.3.Організаційно-інформаційна модель контролю і аналізу оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

Розділ 3. Методика аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

3.1. Контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
3.2. Застосування методів економічного аналізу в контролі оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
3.3. Особливості контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи в умовах використання новітніх інформаційних технологій
3.4. Узагальнення результатів контролю оплати праці та розрахунків з персоналом ДПІ у Дарницькому районі м. Києва
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки


Замовити і купити дипломну роботу з обліку, аналізу, аудиту, контролю оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками можна за 400 грн.

Для купівлі дипломної роботи:
передзвоніть за телефоном (044) 332-23-98,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення (зліва).

Анотація дипломної роботи Облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи


В дипломі досліджено облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства за останні роки, а також проаналізовані основні показники діяльності базового підприємства. Дипломна робота написана на матеріалах реально існуючого підприємства.

Структура дипломної роботи облік, аналіз і контроль оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

Ця дипломна робота містить вступ, теоретичні і практичні глави, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури. У вступі опрацьовано актуальність обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, сформульовано мету і завдання дослідження, а також наведено методичні прийоми дипломної роботи обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи. В теоретико-методичних основах дослідження оглянуто економічну сутність оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, окреслено коротка економічна характеристика підприємства. В аналітичній частині дипломної роботи оглянуто аналітичний і синтетичний облік оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, обстежено автоматизацію обліку оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, представлено методику контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, визначено аналітичну оцінку оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, розкрито складання висновку за результатами контролю. У висновках окреслено узагальнені результати дослідження обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, а також розкрито направлення щодо покращення обліку, аналізу і контролю оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи в нових умовах господарювання.


Виконуємо написання дипломів на замовлення з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом та інших економічних предметів


Інші дипломні магістерські роботи з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи:

Диплом з теми Організація та методика обліку, аналізу і аудиту використання трудових ресурсів і фонду оплати праці

В дипломній роботі висвітлено характеристика розвитку торговельної галузі в україні, місце і роль обліку, аналізу і аудиту в інформаційній системі управління підприємством, характеристика та класифікація економічної інформації для забезпечення управління трудовими ресурсами та оплатою праці, оцінка системи внутрішнього контролю трудових ресурсів та оплати праці на підприємствах, організація аудиту трудових ресурсів та операцій з оплати праці, методика аудиту оплати праці і трудових ресурсів
Продивитись весь диплом


Облік, аналіз і аудит оплати праці та розрахунків з персоналом - дипломна робота

В дипломній роботі висвітлено економічна сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства, організаційно-економічна характеристика базового підприємства, проектування первинної документації та документообороту з обліку оплати праці, порядок та облік нарахування заробітної плати, облік розрахунків по соціальному страхуванню, проектування економічного аналізу та аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці, аналіз оплати праці підприємства та ефективності використання трудових ресурсів, автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні персоналом підприємства, організація обліково-аналітичного процесу в інформаційних облікових системах
Продивитись весь диплом


Диплом з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом

В дипломній роботі висвітлено економічна сутність розрахунків з оплати праці та інформаційне забезпечення управління персоналом підприємства, розробка системи фінансового та управлінського обліку і контролю витрат розрахунків з персоналом з оплати праці, організація оплати праці працівників підприємства, облік утримання із заробітної плати, облік витрат на оплату праці, проектування економічного аналізу та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці, аналіз трудових ресурсів і оплати праці підприємства, удосконалення аналізу і контролю оплати праці на підприємстві
Продивитись весь диплом


Організація та методика обліку, аналізу і аудиту оплати праці на підприємствах: диплом з обліку і контролю, менеджменту і управління персоналом

В дипломній роботі висвітлено заробітна плата: поняття, суть та економічна природа, техніко - економічна характеристика виробничої – господарської діяльності зат «кзшв «столичний», порядок та особливості організації праці та її оплати на зат «кзшв «столичний», відображення розрахунків з оплати праці в системі синтетичного та аналітичного обліку і звітності підприємства, аналіз оплати праці на зат «кзшв «столичний», аналіз фонду оплати праці та розрахунків із заробітної плати, методика і організація аудиту розрахунків з оплати праці, аудит витрат праці, та її оплати
Продивитись весь диплом


Дипломна робота на тему: Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці

В дипломній роботі висвітлено теоретичний і економічний зміст зарплати як економічної категорії, коротка економічна характеристика пп «аморк», організація обліку оплати праці на підприємстві, синтетичний і аналітичний обліку праці та її оплати пп «аларс», джерела інформації, об'єкти та методика проведення контролю використання фонду оплати праці, удосконалення методики контролю оплати праці та використання трудових ресурсів
Продивитись весь дипломТакож у нас є готові дипломні роботи з теми обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності

Та з обліку, аналізу і аудиту

Ця дипломна робота коштує 400 грн. Для її купівлі заповніть форму замовлення або передзвоніть за тел. (044) 332-23-98, (067) 149-86-08


Також у нас є інші дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства та дипломні роботи з менеджменту і управління персоналом, а також безкоштовні дипломні роботи